Deze fotograaf en filmmaker heeft een bijzondere interesse voor thema’s als ongelijkheid, armoede, religieuze conflicten, migratie en de gevolgen van globalisering.

Zijn werk speelt met de grenzen van journalistiek, documentaire en kunst. Locus werkt voor mainstream dagbladen, maar maakt ook diepgravende thematische films en fotoreeksen. Hij kiest voor niet vanzelfsprekende, maar altijd relevante thema’s. Met een scherpe blik en grote fijngevoeligheid benadert hij zijn onderwerp, met voldoende afstand maar toch empatisch. Als kijker word je zo uitgenodigd om, vanuit je eigen referentiekader, je eigen (ver)houding tot de beelden te zoeken.

1968, Halle, België
Leeft en werkt in Brussel

http://www.janlocus.com


The Distance Between Us

2017, ca 31 minuten

In The Distance Between Us vertrekt Locus van audiocassettes uit de jaren 1980 die hij kreeg van een Belgisch-Marokkaanse familie uit Molenbeek. Die cassettes werden heen en weer gestuurd tussen Brussel en Marokko en dienden als audio-brieven.

Het gemis van hen die achterbleven en de heimwee van diegenen die in Brussel woonden weerklinkt in de cassettes. Een moeder vraagt zich af of ze haar zonen ooit nog terug zal zien, kinderen zingen een liedje in voor hun grootouders, familieleden doen verslag van hun wedervaren met migratiediensten en wisselkantoren. Soms lijkt het alsof familieleden de afstand proberen te overbruggen door gebeden en religieuze gezangen op te nemen en te delen met elkaar.

Op een bijna afstandelijke manier combineert Locus deze emotionele audio-brieven met beelden van Brussel: de woontorens waarin deze migrantenfamilies terechtkwamen, de eerste Brusselse metrolijnen die in hoofdzaak door Marokkaanse gastarbeiders aangelegd werden.

The Distance Between us lijkt op een vreemde dialoog tussen verschillende gemeenschappen. Het confronteert ons niet alleen met de pijn, heimwee en verlangen van de ontheemden, maar ook met de dubieuze houding van onze samenleving tegenover gastarbeiders. Heden en verleden, veraf en dichtbij worden op een bevreemdende manier met elkaar verbonden.

Dit project kwam tot stand met de hulp van het Fonds Pascal Decroos.